• Published In:

Mıknatıs Çeliği Çeker mi?

Mıknatıs Çeliği Çeker mi?

Mıknatıs, içeriğinde demir, nikel, kobalt  olan maddeleri çekme özelliğine sahip bir metaryal olarak bilinmektedir. Özellikleri ve oluşumları gereği doğal ve yapay mıknatıs olarak iki ayrı guruba ayrılmaktadır. İçeriğinde demir oksit maddesi bulunan mıknatıs türü doğal mıknatıs olarak adlandırılırken, günlük hayatta kullanılan türler yapay mıknatıs olarak adlandırılmaktadır. Kullanım alanlarına göre çeşitlenmekte olan mıknatıslar, boyutlarına göre de farklılık göstermektedir. İhtiyaç halinde kullanılmakta olan yapay mıknatısların üretim aşamasında çoğunlukla demir ve çelik kullanılmaktadır. Doğal mıknatıslar oluşumu gereği itme ve çekme özelliklerine sahiptir. Yapay mıknatıslar ise dışarıdan oluşan kuvvet sayesinde bu görevleri yerine getirebilmektedirler.   İngilizce kökenli South ve North kelimeleri kullanılarak isimlendirilen mıknatıs uçları farklı görevler üstlenmektedir. S ve N kısaltmaları ile adlandırılan bu uçlar kuzey ve güney uç olarak farklı isimleri kullanmaktadır.

Mıknatısın Özellikleri

Herhangi bir metaryalin mıknatıs özelliği taşıyabilmesi için birçok kritere sahip olması gerekmektedir. Aranan özellikler içinde en önemlisi mıknatıs olarak kullanılacak olan metaryelin manyetik özelliğe sahip olmasıdır. Manyetik özelliğin var olabilmesi için içeriğinde mutlak suretle demir, nikel ve kobalt gibi maddelerin bulunması gerekmektedir. Doğa üzerinde hiçbir etki olmadan oluşan mıknatıs türlerinin yanı sıra birçok birleşenin birleşmesi sonucunda oluşan mıknatıslar şekilleri bakımından birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Genellikle U yada çubuk şeklinde üretilmektedir. Bir mıknatıs çekim gücü olan manyetik özelliği neticesinde kalıcı yada geçici olarak etki sağlayabilmektedir. Mıknatısların en önemli özellikleri arasında yer alan manyetik kimi zaman kalıcı olmamaktadır. Bu özelliğin yok olması sonrasında mıknatıslık özelliği de doğru orantılı olarak ortadan kalkmaktadır.

Geçici ve sürekli mıknatıslar olmak üzere iki ayrı grubta yer alan mıknatıs türleri farklı alanlarda kullanılmaktadır. Geçici manyetik özelliğe sahip mıknatıslar çoğunlukla sanayi alanında, telefon kulaklıklarında ve araç motorlarında kullanılmaktadır. Kalıcı mıknatıs özelliğine sahip sürekli mıknatıslar uzun yıllar boyunca kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu mıknatıs türleri çelik metaryelleri çekebilme özelliğine sahip mıknatıs türleri arasında yer almaktadır.

Mıknatısın Kullanım Alanları

Mıknatısın oluşması adına su ve alnico adı verilen kimyasala ihtiyaç duyulmaktadır. Çoğunlukla sanayi alanında kullanılmakta olan bu kimyasalın bileşiminden oluşan mıknatıslar her alanda oldukça uzun yıllar kullanılabilmektedir. Günlük hayatta kullanılmakta olan yapay mıknatıs özellikleri gereği yalnızca demir metaryelini çekmekle kalmamakta çelikten yapılmış tüm metaryalleri de çekme özelliğine sahip olmaktadır. Çoğunlukla sanayi sektöründe kullanılmakta olan mıknatıs çeşitleri, özellikle elektronik cihazların üretim aşamasında sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanım alanları içerisinde çelik te oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

 Çelik metaryelleri çekme özelliğine sahip olan mıknatıslar birçok alanda kullanılmaktadır. Denizcilikte önemli bir yere sahip olan mıknatıslar pusula görevi üstlenmektedir. Çöplerin yığılı olduğu alanlarda geri dönüşüme katkı sağlamak adına yapılacak olan ayıklamalara kolaylık sağlanması adına mıknatıslar çok büyük bir önem içermektedir. Çöp yığınları içerisinde yer almakta olan demir ve çelik maddelerin diğer çöplerden ayrılmasında oldukça yardımcı bir madde niteliğindedir. Elektrik tellerinde çelikten yapılmış maddelerin ayrıştırılmasında da mıknatıslardan yararlanılmaktadır. Daha bir çok iş kolunda ihtiyaç duyulmakta olan mıknatıs türleri her alanda önemli bir yere sahiptir.

 

Mıknatısta Çelik Özelliği

Kullanım alanları ve özllikleri gereği yalnızca demir metaryelini çekmekte olan bir ürün olarak bilinen mıknatıs çelik metaryeli içinde aynı özelliklere sahiptir. Çelik metaryelinin oluşumu içerisinde yer almakta olan demir birleşeni çeliği’de mıknatısın ilgi alanı içerisine sokmaktadır. Bu nedenle akıllarda soru işareti olarak kalan mıknatıs çeliği çeker mi sorusu evet çeker şeklinde yanıt bulmaktadır. Çelik metaryelleri karbon ile  demirin birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir.

Farklı birleşenlerden oluşan maddeler arasında mıknatısın çekmediği maddelerde bulunmaktadır. Bu maddeler çoğunlukla manyetik özelliği taşımayan alüminyum, gümüş, altın, cam gibi maddelerdir. Bu maddelere ait birleşenler içerisinde demir simgesine ratslanmaması mıknatıs için geçerli madde olmamalarının en önemli özelliği olarak bilinmektedir. Mıknatısın boyutlarına bağlı olarak artan çekim özelliği, birçok çelik maddeyi ağırlığına göre çekebilmektedir. Mıknatısın etkisi altında kalan çelik metaryel mıknatısa yapışarak etkisi altına girmektedir. Kullanım alanları gereği oldukça önemli bir yere sahip olan mıknatısların kullanımı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu nedenle çelik alanında faaliyet göstermekte olan firmalar da sıklıkla mıknatıs kullanımına ihtiyaç duymaktadır.

 

 

 


Tags: